บอลลูนขาตั้ง

บอลลูนขาตั้ง นิยมใช้ตั้งหน้าโครงการ หรือหน้าทางเข้า มีหลายขนาด พร้อมชุดขาตั้งที่เลือกความสูงได้