Search
I'm A Balloon Expert!!!

บอลลูนอัดลม

บอลลูนอัดลม บอลลูนวางพื้น บอลลูนลอยน้ำ หรือ บอลลูนแขวน ก็ทำได้ มีหลายขนาดตั้งแต่ 1-5 เมตร ติดตั้งใช้งานได้ทั้งในและนอกตัวอาคาร เป็นจุดเด่นเห็นชัด และ เป็นสื่อโฆษณาอีกรูปแบบ เหมาะกับการวางพื้น สนามหญ้า ลอยในน้ำ หรือแขวนจากฝาเพดาน มีหลากสี ใส่โลโก้ ข้อความ พิมพ์ลวดลายได้ทั้งรอบด้าน สีสันคมชัด