Search

ฟอยล์สกรีน ฟอยล์อัดแก๊ส

งานตกแต่งอีกรูปแบบนอกจากจะใช้ลูกโป่งในการตกแต่งแล้ว ยังมีการนำลูกโป่งฟอยล์รูปทรงต่าง ๆ มาตกแต่งคู่กันได้ด้วย และลูกโป่งฟอยล์ Foil สามารถสกรีนชื่องาน โลโก้ ได้ด้วย ลูกโป่งฟอยล์ หรือ Foil มีรูปทรงได้หลายหลายไม่ว่าจะ ฟอยล์ดาว ฟอยล์กลม ฟอยล์หัวใจ ฟอยล์ทรงหยดน้ำ ฟอยล์รูปใบไม้ หรือฟอยล์การ์ตูนต่าง ๆ