BALLOON ADVERTISING

  • บอลลูนอัดลม
I'm A Balloon Expert!!!

บอลลูนอัดลม

บอลลูนอัดลม มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บอลลูนอัดลมวางพื้น บอลลูนอัดลมลอยน้ำ บอลลูนอัดลมแขวน

  • บอลลูนลอยฟ้า
  • บอลลูนเรืองแสง
I'm A Balloon Expert!!!

บอลลูนลอยฟ้า

บอลลูนอัดแก๊สฮีเลียม ไม่ติดไฟ ปลอดภัย ลอยฟ้าโดดเด่นเห็นชัด ใช้ได้ทั้งงาน indoor / outdoor

I'm A Balloon Expert!!!

บอลลูนเรืองแสง

บอลลูนอัดแก๊สฮีเลียมลอยฟ้าเรืองแสง ไม่ติดไฟ ปลอดภัย ลอยฟ้าโดดเด่นเห็นชัด ใช้ได้ทั้งงาน indoor / outdoor

  • บอลลูนขาตั้ง
  • บอลลูนขาตั้งเรืองแสง
I'm A Balloon Expert!!!

บอลลูนขาตั้ง

บอลลูนขาตั้ง นิยมใช้ตั้งหน้าโครงการ หรือหน้าทางเข้า มีหลายขนาด พร้อมชุดขาตั้งที่เลือกความสูงได้

I'm A Balloon Expert!!!

บอลลูนขาตั้งเรืองแสง

บอลลูนขาตั้งเรืองแสง โดเด่นด้วยแสงไฟ ช่วยทำให้โลโก้ให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

บอลลูนลอยฟ้า

บอลลูนลอยฟ้า / บอลลูนลอยเรืองแสง

บอลลูนขาตั้ง

บอลลูนขาตั้ง / บอลลูนขาตั้งเรืองแสง

บอลลูนอัดลม

บอลลูนวางพื้น

บอลลูนลอยน้ำ / บอลลูนแขวน

Caring & Sharing