Search

เครื่องเป่าสกายทูป

skytube

เครื่องสกายทูปรู่นใหม่ปี 64
– ดูดลมได้แรงกว่าเดิม
– ใบพัดขนาด 18 นิ้ว
– ประหยัดไฟ  1/4 แรงม้า ใช้ไฟเพียง 1 แอมป์เท่านั้น
– ขนย้ายสะดวก รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
– รับประกันมอเตอร์นาน 6 เดือน (ตามเงื่อนไขของบริษัท )