Search

BALLOON ADVERTISING

บอลลูนอัดลม

บอลลูนอัดลม มีหลากหลายขนาด ใช้งานได้ทั้ง indoor outdoor ลักษณะการเอาไปใช้งานมีทั้งแบบอัดลมวางกับพื้นจะเป็นพื้นปูนหรือสนามหญ้าก็ได้ ลอยน้ำซึ่งนิยมใช้กับตามโครงการหมู่บ้าน เพื่อสร้างสีสันให้กับสระน้ำ และอาจจะเป็นแบบแขวนที่ส่วนใหญ่ใช้ภายในอาคาร ติดตั้งไว้เหนือบูธจัดแสดง เพื่อบอกตำแหน่งที่ตั้งของบูธนั้นๆ หรือเอาไปใช้โยนเล่นในงานคอนเสิร์ตก็ได้อีกด้วย

บอลลูนลอยฟ้า

บอลลูนอัดแก๊ส บอลลูนมีขนาดตั้ง 2 ม., 3 ม., 4ม. และ 5 ม. ใช้งานได้ทั้งภายในอาคาร และ ภายนอกอาคาร วัสดุที่ทำบอลลูนทำจากพีวีซี มีน้ำหนักเบา และมีความหยืดหยุ่นของผิวบอลลูน แก๊สที่ใช้เป็นฮีเลียม (Helium) ไม่ติดไฟ ด้วยคุณบัติที่ว่าแก๊สฮีเลียมเป็นธาตุที่เบามากธาตุหนึ่งทั้งยังเป็นแก๊สเฉื่อยที่ไม่ติดไฟไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศ หรือความกดดันใดๆ ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด จึงนิยมนำไปใช้บรรจุในบอลลูน แทนแก๊สไฮโดรเจนที่มีคุณสมบัติในการติดไฟซึ่งเป็นอันตรายกว่าแก๊สฮีเลียมมาก

บอลลูนเรืองแสง

บอลลูนเรืองแสงอัดแก๊ส บอลลูนไลท์ติ้ง เป็นบอลลูนแบบเดียวกับบอลลูนอัดแก๊ส แต่มีการเพิ่มไฟ LED เข้าไปในบอลลูน ทำให้บอลลูนมีความสว่างเพิ่มขึ้น ตัวโลโก้หรือข้อความที่ติดบอลลูนบอลลูนมีความเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับงานตอนกลางคืน

บอลลูนขาตั้ง

บอลลูนขาตั้ง เป็นบอลลูนที่สามารถเลือกระดับไล่ความสูงให้กับตัวบอลลูนได้ วัสดุที่ใช้ทำบอลลูนเป็นเช่นเดียวกันกับบอลลูนลอย บอลลูนชนิดนี้จะไม่ได้ใช้แก๊สฮีเลียม แต่จะเป็นการใส่มอเตอร์เป่าลมเข้าไปในบอลลูนตลอดเวลาที่ใช้งาน สามารถติดโลโก้และข้อความได้ หรือจะใส่เป็นลายกราฟฟิคต่างที่บอลลูนได้อีกด้วย

บอลลูนขาตั้งเรืองแสง

บอลลูนเรืองแสง บอลลูนไลท์ติ้งขาตั้ง มีระบบไฟ LED บอลลูนสามารถส่องสว่างตอนกลางคืน ระบบไฟที่ใช้เป็น auto switch ในการเปิด-ปิด

บอลลูนลอยฟ้า

บอลลูนลอยฟ้า / บอลลูนลอยเรืองแสง

บอลลูนขาตั้ง

บอลลูนขาตั้ง / บอลลูนขาตั้งเรืองแสง

บอลลูนอัดลม

บอลลูนวางพื้น

บอลลูนลอยน้ำ / บอลลูนแขวน